สิ่งที่ควรทราบ ก่อนจะตัดสินใจรักษาเรื่องผมบางจากพันธุกรรม หรือผมบางจากฮอร์โมน

  • ผมบางจากพันธุกรรม สาเหตุเกิดจากฮอร์โมน DHT ที่ร่างกายสร้างขึ้น ไม่สามารถกำจัดได้  การรักษาจึงเป็นการดูแลเพื่อให้เส้นผมแข็งแรงขึ้น จนสามารถต่อสู้กับ DHT  ได้
  • เมื่อเส้นผมที่บาง หนาขึ้น แข็งแรงดีขึ้นแล้ว  เมื่อหยุดการรักษา ผมจะค่อยๆกลับมาบางใหม่ เนื่องจาก สาเหตุจาก DHT ยังคงอยู่มาตลอด แต่ปัจจัยการรักษาที่ทำให้ผมแข็งแรงได้หายไปแล้ว  ทำให้เส้นผมค่อยๆกลับไปบางเหมือนเดิม ตามเวลาที่ผ่านไป โดยเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือน คนไข้จะเริ่มรู้สึกถึงผมที่จะบางเร็วมากขึ้น หรือมีอาการผมร่วงที่รุนแรงขึ้น โดยขึ้นกับระยะเวลาและวิธี่ที่ใช้ดูแลเส้นผมก่อนหน้านี้
  • ดังนั้น การเลือกวิธีรักษา ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม ควรจะสามารถทำได้ต่อเนื่อง  เพื่อดูแลผลการรักษาให้ดีอยู่เสมอ
  • การรักษาด้วยวิธีที่มีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า  ไม่ได้หมายความว่าเมื่อหยุดการรักษาแล้ว เส้นผมจะไม่กลับไปบางเหมือนเดิม  แต่หมายถึง อาจจะได้ผลการรักษาที่ไวกว่า หรือได้ผลการรักษาที่เทียบเท่า หรืออาจจะน้อยกว่าการรักษาด้วยอื่นๆก็ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้รักษานั้นๆ ไม่ใช้ขึ้นกับราคาที่ใช้ในการรักษา
  • เช่น การรักษาด้วย PRP ติดต่อกัน  4-6 เดือน เมื่อเส้นผมดีขึ้น หนาเต็มแล้ว  เมื่อหยุดการทำ PRP เส้นผมที่หนาเต็มก็จะค่อยๆ กลับไปบาง ตามระยะเวลาที่ผ่านไป จนกระทั้งเส้นผมบางเหมือนที่ไม่เคยรักษามาก่อนได้
Scroll to Top