สิ่งที่ควรทราบ…ก่อนการปลูกผมถาวร

 • การปลูกผม
  เป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน และได้ผลถาวรเมื่อเส้นผมที่ปลูกแข็งแรงแล้ว เส้นผมที่ย้ายมาปลูกก็จะไม่มีขนาดเล็กลงตามเวลาที่ผ่านไป

 • การปลูกผมเหมาะกับใคร
  • การปลูกผมไม่ได้เหมาะกับคนไข้ทุกคนที่มีปัญหาผมบางจากพันธุกรรม
  • เหมาะกับคนไข้ที่ผมบาง บางกลุ่ม เช่น คนไข้ที่มีผมบางจากพันธุกรรมไม่มาก หรือบางเป็นตำแหน่ง เช่น บางตรงตำแหน่งง่าม 2 ข้างของแนวเส้นผม หรือเป็นการเสริมแนว hair line ใหม่ ให้ดีขี้น เป็นต้น
  • ไม่เหมาะกับคนไข้ที่มีผมบางจากพันธุกรรมชนิดรุนแรง หรือคาดเดาได้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องผมบางจากพันธุกรรมรุนแรงในอนาคต เป็นต้น
 • ข้อควรทราบก่อนการปลูกผม
  • เส้นผมที่ย้ายมาปลูก (บริเวณท้ายทอยจะอยู่ถาวรเพราะทนทานต่อ DHT ได้ แต่เส้นผมปกติที่ไม่ได้ปลูกของคนไข้ จะเปลี่ยนแปลงบางไปเรื่อยๆตามกาลเวลา และแปรผันตามความรุนแรงของกรรมพันธุ์
  • นั้นคือ เส้นผมที่ย้ายมาปลูกจะไม่บาง แต่เส้นผมอื่นๆจะค่อยๆบางไปเรื่อยๆตามเวลา และความรุนแรงขึ้นกับกรรมพันธุ์ในคนไข้แต่ละคน
  • ดังนั้น การปลูกผมจึงควรทำให้คนไข้ที่มีผมบางประเภทไม่รุนแรงมากเกินไป เพราะถ้ารุนแรงมาก ปลูกผมตอนอายุน้อย แต่ในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้น ผมบางมากขึ้นแล้ว ต่อให้มีเงินมากแค่ไหน
   แต่ปริมาณเส้นผมที่จะย้ายมาปลูก (กราฟไม่พอนั้นเอง
  • การปลูกผมควรจะวางแผนปลูกซ้ำทุกๆ 5-10 ปี เพื่อเติมช่องว่างของเส้นผมบางที่เกิดขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป
  • คนไข้ที่ผ่านการปลูกผมนั้น ควรให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาเส้นผมที่ปกติที่เหลือไว้ให้อยู่กับเราได้นานที่สุด บางให้ช้าที่สุด เพื่อประหยัดกราฟที่จะใช้ในอนาคต และเพื่อลดระยะเวลาที่จะต้องทำการปลูกผมซ้ำให้ช้ามากขึ้น
   หากดูแลได้ดี อาจจะไม่จำเป็นต้องปลูกผมซ้ำอีกก็ได้
  • การทานยาปลูกผม เป็นวิธีที่ให้ผลการรักษา และป้องกันผมบางที่ได้ผลดีมาก โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย  ดังนั้น คนไข้ที่ปลูกผมกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม แพทย์ส่วนมากจะแนะนำให้ทานยาปลูกผมบางตัวร่วมด้วย เพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ในอนาคต แต่คนไข้สามารถเลือกไม่รับประทานยาได้
   ขึ้นกับความเห็นของแพทย์ที่ปลูกรักษาผม  แต่ควรจะมีวิธีอื่นๆในการดูแลเส้นผม เพื่อลดภาระการปลูกผมในอนาคต (ยกเว้นบางกรณี เช่น คนไข้ผมบางบางตำแหน่งการเปลี่ยนแนว hair line เป็นต้น ก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องปลูกผมซ้ำในอนาคต ทำเพียงการดูแลอื่นๆก็เพียงพอ)
  • คนไข้ที่มีความต้องการทานยารักษาผมร่วมด้วยอยู่แล้ว แนะนำให้ทานยารักษาเส้นผมไปก่อนอย่างน้อย 6 เดือน แล้วจึงไปปลูกผม จะปลูกผมได้สวยงามมากขึ้น ลดโอกาสกราฟเสียมากขึ้น
   ลดปริมาณกราฟที่ใช้ปลูกลงได้ จึงลดค่าใช้จ่ายในการปลูกผมได้ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ สามารถเตรียมไว้ปลูกผมเพิ่มในอนาคตได้
  • ดีเพ็ญวรฤทธิ์ คลินิก ไม่มีบริการการปลูกผม
  • ทางคลินิกยินดี แนะนำคลินิกปลูกผม (เฉพาะคนไข้ที่รักษากับทางคลินิกที่มีแพทย์ปลูกผมที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ ได้มาตรฐาน ในการดูแลปลูกผมให้ได้

Scroll to Top