การรักษาทางเลือกของ ดีเพ็ญ-วรฤทธิ์ คลินิก

 • การรักษาเสริม หรือการรักษาทางเลือกที่ดีเพ็ญวรฤทธิ์ คลินิก 
 •  
 • Dual FMC ( Fractional microcell + micro-mesotherapy)
  ปัจจุบันการมีการยอมรับว่าการใช้ Fractional Laser (fraxel, finescan, fotona,และอื่นๆ)  รวมถึง Fraction needle with RF มีประโยชน์ในการรักษาผมบางจากพันธุกรรม
 • Fractional microcell จะปล่อยตัวคลื่น RF ผ่าน micro-needle ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นคลื่นความร้อน ส่งผลให้มีการกระตุ้น
  การไหลเวียนของเลือดของปลายรากผมได้ดี  เมื่อระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณรากผมดีขึ้น   สารอาหารต่างๆ รวมถึง อ๊อกซิเจนจะถูกลำเลียงเข้าสู่รากผมได้ดีมากขึ้น โดยตัวเลเซอร์ RF ไม่มีอันตรายต่อเนื้อเยื่อต่างๆโดยรอบ อีกทั้งยังสามารถกระตุ้น cell รากเส้นผมได้เป็นบริเวณกว้าง และมีความลึกที่พอดี ใกล้เคียงตำแหน่งปลายรากผม เส้นผมจะแข็งแรงขึ้น และมีขนาดเส้นผมที่โตขึ้นได้
 • Micro-mesotherapy : micro-needle ที่ใช้จะสร้าง ช่องขนาดเล็กๆกระจายตามหนังศีรษะที่ทำ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารบำรุงเส้นผมและรากผม (cocktail พิเศษที่ดีเพ็ญวรฤทธิ์ ใช้ร่วมกับ dual FMC  โดยที่ไม่ได้ทิ้งแผลอะไรไว้ และไม่ต้องฟักฟื้นหลังทำ สามาถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยผล micro-mesotherapy ร่วมกับการทำ Fractional microcell นั้นจะให้ผลการรักษาที่น่าพึ่งพอใจมากกว่า การทำ meso-hair เพียงอย่างเดียว หรือการทำ fractional laser เพียงอย่างเดียว
 • สารบำรุงเส้นผม รากผม (cocktail พิเศษ)  จะทำหน้าที่บำรุงรากผม และกระตุ้นรากผมให้สร้างเนื้อผม (hair matrix) มากขึ้น ตามหน้าที่ของ coctail แต่ละชนิดที่ใช้ ทำให้ผมที่บางหนาขึ้น มีปริมาณและขนาดที่เพิ่มมากขึ้น
 • ค่าใช้จ่าย Dual FMC (Fractional microcell + micro-mesotherapy) + cocktail  ราคา  5,000 บาทต่อครั้ง โดยปกติแนะนำทำเดือนละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้ง  หรือจนกระทั่งเห็นผลที่พึ่งพอใจ
 • Meso Hair  คือการการใช้เข็มสะกิด หรือผ่านเครื่องมือช่วยยิง บริเวณหนังศีรษะให้เกิดรูเล็กๆ และใช้สารที่มีประโยชน์ต่างๆ (cocktail) ในการดูแลเส้นผมปล่อยซึมเข้าหนังศีรษะ เป็นวิธีที่ใช้ในการกระตุ้นรากผม และส่งสารอาหารที่จำเป็น เข้าสู่เส้นผม หนังศีรษะได้โดยตรง
  ทางคลินิกไม่มีบริการนี้ เนื่องจาก ทางคลินิกเห็นว่าการทำ dual FMC จะให้ผลการรักษาที่ดีกว่า

 • PRP (platelet rich plasma)
  ปัจจุบันวิธีนี้เป็นที่ยอมรับว่า สามารถรักษาผมบางจากพันธุกรรมได้ผล หากคนไข้สามารถทำต่อเนื่องได้
  ทางดีเพ็ญวรฤทธิ์ คลินิก ไม่มีวิธีการรักษาด้วย PRP ในคลินิก  แต่แนะนำจะให้คนไข้เลือกทำ Dual FMC (Fractional microcell + micro-mesotherapy) + cocktail พิเศษ แทน
  เนื่องจาก coctail ที่ใช้ใน Dual FMC นั้นสามารถทดแทนคุณสมบัติใน PRP ได้ และยังสามารถกระตุ้นรากผมเพิ่มได้ด้วย Fraction needle with RF และคนไข้สามารถปรับ เพิ่มชนิดของ coctail ได้อีก ตามลักษณะและความต้องการของคนไข้  เช่น การใช้ exosomes ทาร่วมด้วย

  

Scroll to Top