ขั้นตอนการรักษา ผมร่วง-ผมบาง ของคนไข้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ขั้นตอน

 • เลือกปรึกษาแพทย์ได้ที่  จังหวัด อยุธยา (ดีเพ็ญวรฤทธิ์ คลินิก), จังหวัด ชัยนาท (แพทย์ชัยนาท คลินิก) ตามวัน-เวลา ที่คนไข้ในแต่ละจังหวัดสะดวก
 • แพทย์ตรวจ ประเมิน และวินิจฉัยโรคแยกโรคผมร่วง ผมบางอื่นๆ นอกจากภาวะผมบางจากพันธุกรรมหรือจากฮอร์โมน  ประเมินความรุนแรง แจ้งความเป็นไปได้ในการรักษา ว่าคนไข้มีโอกาสมีผลการรักษาที่ดีมากน้อยแค่ไหน
 • เลือกวิธีการรักษาร่วมกัน
 • คนไข้ผู้ชายสามารถเลือกที่จะรักษาด้วยการไม่รับประทานยาปลูกผม หรือจะรับประทานยาปลูกผมร่วมด้วย ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์และยาทาภายนอกต่างๆ ที่ใช้ดูแลเส้นผม หนังศีรษะอื่นๆได้
 • คนไข้ผู้หญิงปกติแพทย์จะไม่ให้รับระทานยาปลูกผม แนะนำให้ใช้แค่ผลิตภัณฑ์ และยาทาภายนอกชนิดต่างๆ ที่แพทย์เลือกให้ ก็เพียงพอแล้ว
 • วางแผนการรักษาระยะยาว
 • เป็นที่ปรึกษาทุกปัญหาเส้นผม และหนังศีรษะที่เกิดขึ้น รวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดูแลเส้นผม ทั้งจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน หรือจากยาทา, ยารับประทานเพื่อปลูกผม ตลอดระยะเวลาที่รักษา
 • set การดูแลเส้นผมทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ให้เส้นผม มีปริมาณเพิ่มขึ้น มีขนาดโตขึ้น แข็งแรงขึ้น ภาวะผมร่วง ผมบางลดลง เนื่องจากต้องการให้มีการตอบสนองที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
 • รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งหมด 1,950 บาทต่อเดือน (เฉพาะคนไข้ที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง จากปัญหาพันธุกรรม)
  • คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงจากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช้จากพันธุกรรมจะใช้เวลารักษาประมาณ 3 เดือน หลังจากเส้นผม หยุดร่วงผิดปกติ และผมขึ้นมากพอแล้ว สามารถเลือกใช้ยา บริหารค่าใช้จ่ายได้ตามต้องการ เพื่อดูแลเส้นผมต่อเนื่องได้เอง
 • คนไข้ที่มีปัญหาผมร่วงจากโรคผิวหนังอื่นๆ เช่น วงผมร่วงเฉพาะจุด (alopecia areata,aa), ผื่นต่อมไขมันอักเสบที่หนังศีรษะ (seborrheic dermatitis) , เชื้อราที่หนังศีรษะ, ปัญหาผมร่วงรุนแรงจากปัจจัยภายใน (telogen effluvium) หรืออื่นๆ
  เมื่อแพทย์วินิจฉัยโรคแล้ว จะรักษาตามต้นเหตุการเกิดโรค ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ set การรักษา ปลูกผมข้างต้น เพียงรักษาต้นเหตุของการเกิดผมร่วง ตามความเห็นแพทย์ ก็จะทำให้ปัญหาเรื่องผมร่วงที่เป็นอยู่ ดีขึ้นแล้ว ยกเว้นแต่ว่าคนไข้มีความต้องการ
  ที่จะเร่งผลการดูแลเส้นผมให้มีความแข็งแรง หนา หรือมีปริมาณเพิ่มขึ้น ให้เร็วหรือมากกว่าการใช้ยาตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ดีเพ็ญวรฤทธิ์คลินิก จ.อยุธยา
  คลินิกความงาม คลินิกโรคผิวหนังทั่วไป  ทำหน้าด้วยเลเซอร์ต่างๆ
  คลินิกเสริมความงาม
 • แพทย์ชัยนาท จ.ชัยนาท
Scroll to Top